Event Agency

Slovak Productions s.r.o., je umelecká a eventová produkčná agentúra, ktorá zabezpečuje od roku 2010 komplexný servis pri organizovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí , ako aj produkcií audiovizuálnych diel.


Benefičný koncert „Od LADY CARNEVAL k DRACULOVI"

Benefičný koncert „Od LADY CARNEVAL k DRACULOVI"Pocta legendám popovej a muzikálovej hudby Karlovi Svobodovi a Jozefovi Bednárikovi.

Umelecká agentúra Slovak Productions s.r.o. v roku 2018 produkovala veľkolepú hudobnú show „od LADY CARNEVAL k DRACULOVI“ na počesť umeleckých titánov česko-slovenskej hudobnej a muzikálovej scény, ktorými boli hudobný skladateľa Karel Svoboda a režisér Jozef Bednárik, ktorí významnou mierou ovplyvnili vývoj hudobnej a divadelnej scény na území Českej a Slovenskej republiky.

viac info >>

Benefičný Galakoncert "NOC NÁDEJÍ"

Benefičné kultúrno-spoločenské podujatie, za účasti populárnych slovenských a českých umelcov a osobností politického, spoločenského a kultúrneho života, ktoré sa koná každoročne od roku 2010 a vysiela ho RTVS

Benefičný Galakoncert „NOC NÁDEJÍ“ 10 ročník

KVAPKA NÁDEJE GOLF CUP

Benefičné športovo-spoločenské podujatie, za účasti populárnych osobností a zástupcov komerčnej sféry, ktoré sa koná každoročne od roku 2010

VÝPRAVA NÁDEJE

Zábavno-náučná televízna relácia pre žiakov základných škôl, ktorú vysielala RTVS

DEŇ NÁDEJÍ

DEŇ NÁDEJÍ – zábavno-kultúrne open air podujatie za účasti populárnych osobností.

Kalendár „POSOL O KVAPKU LEPŠÍCH SPRÁV“

produkcia benefičného kalendára za účasti populárnych osobností, na podporu detskej onkológie

Noc Nádejí 2017

Kvapka Nádeje Golf Cup 2017

Výprava Nádeje