O nás

Slovak Productions turistické, pracovné a obchodné cesty do celého svetaSlovak Productions je umelecká a eventová produkčná agentúra, ktorá zabezpečuje od roku 2010 komplexný servis pri organizovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí , ako aj produkcií audiovizuálnych diel.

Ďalšou aktivitou našej spoločnosti je cestovná agentúra zameraná na pracovný a obchodný aktívny, ale aj pasívny cestovný ruch a s ním spojené služby. Špecializujeme sa na cenový a časový manažment pracovných a obchodných ciest našich klientov, so zreteľom na prípravu individuálnych cestovných riešení a produktov.

Slovak Productions – Business going further

Našou hlavnou „silou“ je profesionalita nášho produkčného tímu, osobný prístup, entuziazmus a vysoké pracovné nasadenie. Prostredníctvom správnej kombinácie všetkých faktorov plníme prísľub vyplývajúci z nášho firemného kréda a posúvame Váš biznis o krok ďalej.

Preto je naše krédo Business going further aj určitým prísľubom naším klientom, že výberom našej spoločnosti zabezpečia svojim projektom to najlepšie možné riešenie a tým aj úspešné dosahovanie stanovených cieľov.