Kontakt

Slovak Productions s.r.o.
Mierova 83
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Mobil: +421 905 822 882
Tel.: +421 – 02 – 4342 3901
Fax: +421 – 02 – 4342 3900
E-mail: info@slovakproductions.sk

IČO: 31 424 830
IČ DPH: SK2020396158

Slovak Productions s r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 71953/B